– Aktualności

DKOPP-WNP.4092.63.2023.DB
Warszawa, 16 czerwca 2023 r.
Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2023 r. poz. 900) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2023/2024:

  1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji
    klasycznej …

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursach:

Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku
Tegoroczna edycja konkursów jest już szóstą z kolei. Tradycyjne chcemy docenić wielkopolskie przedszkola i szkoły oraz uhonorować i promować nauczycieli posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażujących się w rozwój szkoły lub placówki.

Termin złożenia formularzy …

7 czerwca 2023 r. Bibliotekę Pedagogiczną odwiedziły dzieci z klasy V c Szkoły Podstawowej w Chodzieży. Uczniowie uczestniczyli w lekcji utrwalającej wiadomości o Fryderyku Chopinie oraz wysłuchali utworów kompozytora.

25 maja 2023 r. w Niepublicznym Przedszkolu "Pod Dębusiem Olbrzymkiem" w Chodzieży odbyły się zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych "Biedronki", "Stokrotki" i "Pszczółki". Dzieci wysłuchały bajek w konwencji Teatrzyku Kamishibai oraz wierszy polskich poetów.

Biblioteka Pedagogiczna posiada dostęp do wybranych publikacji w serwisie IBUK Libra. Zapraszamy wszystkich chętnych po darmowe kody PIN do publikacji online.

11 maja 2023 r. Bibliotekę Pedagogiczną odwiedzili uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, która znajduje się w Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach. Uczniowie poznali i zwiedzili bibliotekę. Spotkanie odbyło się w ramach Tygodnia Bibliotek 2023

10 maja Bibliotekę Pedagogiczną odwiedzili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży - sekcje : techniczna, ceramiczna i zawodoznawcza. Goście odwiedzili bibliotekę z okazji trwającego Tygodnia Bibliotek. Zapoznali się z pracą bibliotekarza, zwiedzili bibliotekę oraz wysłuchali przedstawienia Teatrzyku Kamishibai.