24 kwietnia Bibliotekę Pedagogiczną odwiedzili uczniowie ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy Zespole Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach. Uczniowie poznali bibliotekę, jej zbiory oraz pracę bibliotekarza.

About Author