16 listopada 2023 r. pracownicy Biblioteki Pedagogicznej odwiedzili Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży. Tematem spotkania była poezja Wisławy Szymborskiej oraz życie i twórczość noblistki. Uczestnicy WTZ wysłuchali również jesiennych wierszy polskich poetów.

About Author