16 i 17 stycznia 2024 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Chodzieży odbyły się zajęcia edukacyjne dla klas czwartych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży. Uczniowie poznali Bibliotekę Pedagogiczną, jej zbiory, zasady korzystania oraz pracę bibliotekarza. Zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej były jednocześnie podsumowaniem wiadomości o baśniach, które dzieci zdobyły na lekcjach języka polskiego.

About Author