25 kwietnia w Bibliotece Pedagogicznej w Chodzieży odbyły się konsultacje metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu chodzieskiego. Z konsultacji skorzystali nauczyciele języka polskiego, chemii, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie. Spotkaniu towarzyszyła wystawa materiałów dydaktycznych.

About Author