26 stycznia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży odbyła się konferencja nauczycieli bibliotekarzy powiatu chodzieskiego skupionych w sieci współpracy i samokształcenia. Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć część artystyczną oraz pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej. Ponadto członkowie sieci wymieniali doświadczenia oraz dzielili się wiedzą na temat form pracy bibliotek szkolnych.

About Author