7 czerwca 2023 r. Bibliotekę Pedagogiczną odwiedziły dzieci z klasy V c Szkoły Podstawowej w Chodzieży. Uczniowie uczestniczyli w lekcji utrwalającej wiadomości o Fryderyku Chopinie oraz wysłuchali utworów kompozytora.

About Author