28 marca w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się spotkanie uczniów klasy III LO im. św. Barbary w Chodzieży z prezesem Koła Związku Sybiraków w Chodzieży, panem Zbigniewem Balickim. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali sybirackich wspomnień pana Balickiego.

About Author