W dniach 23.11 i 01.12 w Bibliotece Pedagogicznej w Chodzieży odbyły się spotkania uczniów klas III i IV I LO w Chodzieży z prezesem Koła Sybiraków w Chodzieży – panem Zbigniewem Balickim. Młodzież wysłuchała sybirackich wspomnień pana Balickiego.