Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Jagiellońska 3
tel. (67) 2820130
Kierownik: mgr Anna Musolf
mgr Emilia Wiese
www: bpchodziez.cdnpila.pl
e-mail: chodziez@cdn.pila.pl