Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Jagiellońska 3
tel. (67) 2820130

e-mail: chodziez@cdn.pila.pl

mgr Anna Musolf – a.musolf@cdn.pila.pl
mgr Emilia Wiese – e.wiese@cdn.pila.pl