NR KONTA

Informujemy, że wpłaty biblioteczne należy dokonywać na konto

Nr 32 1020 4027 0000 1402 1521 3720

Prosimy o dodanie opisu płatności (od kogo?, za co?  i dla jakiej biblioteki- Filia Chodzież)