Biblioteka Pedagogiczna w Chodzieży powstała w sierpniu 1954 roku, a więc jej historia sięga II połowy XX wieku. W latach 1954-1958 Bibliotekę finansowała i zaopatrywała w książki i czasopisma Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu. Zbiory uzupełniano też dzięki przydziałom centralnym. W 1959 roku Biblioteka chodzieska została przekazana na mocy zarządzenia Ministra Oświaty Inspektorowi Oświaty i przeszła na własny budżet. W 1975 roku w związku z reformą podziału administracyjnego kraju nastąpiła zmiana w organizacji sieci bibliotek pedagogicznych. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Chodzieży została przekształcona w filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pile. Filia merytorycznie podlegała bibliotece pilskiej, natomiast jej obsługę administracyjno-gospodarczą i finansową sprawował do 1995 roku Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chodzieży. Od marca 1995 i te zadania przejęła biblioteka w Pile. Nowy podział administracyjny kraju, wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 roku spowodował, że funkcjonująca do tego czasu sieć przestała istnieć, a Biblioteka chodzieska stała się filią Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile. Organem prowadzącym został Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Urząd Marszałkowski. Od 2009 roku Biblioteka Pedagogiczna w Pile i jej filie, znalazły się w strukturze Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

W ciągu swego istnienia Biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. W 1982 roku otrzymała pomieszczenia przy ulicy Jagiellońskiej 3 i mieści się w tym budynku do chwili obecnej.

Organizatorką i pierwszą bibliotekarką Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Chodzieży była Prakseda Wolska. Po jej przejściu na emeryturę została zatrudniona Danuta Szelmeczka, która od 1972 roku została kierownikiem placówki. Drugi etat wypełniała praca czterech emerytowanych nauczycielek: Łucji Behrendt, Janiny Kazeckiej, Józefy Kodryckiej i Stefanii Piwińskiej. W 1981 roku przyznano bibliotece 3 etat – od 1 października została zatrudniona Irena Krenz, która po przejściu na emeryturę Danuty Szelmeczki objęła funkcję kierownika. Od 1987 roku do roku 2015 zespół pracowników tworzyły: Irena Krenz – kierownik, Emilia Wiese i Anna Musolf. Od września 2015 roku do chwili obecnej kadrę biblioteki stanowi zespół w składzie: Anna Musolf -kierownik Filii i Emilia Wiese.